Hoppa till sidans innehåll
stugan

Fältinfo

09 DEC 2016 08:00
Stenar åter på banorna 2016-12-09
  • Uppdaterad: 09 DEC 2016 08:18

9/12 2016

Så var det åter dags med att buskörningar på banorna har medfört att Peab har tvingats lägga ut stenar igen på banorna. Hur länge detta skall ligga kvar är inte bestämt. Det beror på när banan är snö och isfri i vår. Vi får återkomma med ytterligare info när vi vet när stenarna tas bort.

 

23/4 2016

Lördag den 23 april genomfördes en arbetsdag på fältet. Arbetet bestod bl.a av att sopa banan och ta bort ett stenblock i banänden. Ett stort antal medlemmar hade anslutit så arbetet var snabbt avklarat.  

arbetsdag_2016

.

 

5/4 2016

Banan är fri från stenblock…
…och flygsäsongen 2016 på Tullinge kan dra igång!


PEAB har nu röjt undan stenblocken på banan och i depåområdet. Nu har vi tillräckligt mycket bana för att bedriva vårt modellflyg: segelflygplan kan landa i gräset vid sidan av banan och banlängden är tillräcklig även för jetflyget. Tack Craig/PEAB för tillmötesgåendet!


Innan vi drar igång flygningen i full omfattning måste vi snygga till vårt område efter vinterns härjningar. Det som behöver göras är bl a att plocka skräp. Allt från
sönderslagna plastmöbler till propellerblad och balsabitar. Banan behöver sopas från skräp och grus. Klubbstugan måste städas ur. Ett kvarglömt stenblock i banänden skall också rullas bort.


Ta med sopborstar och krattor, om ni har sådana. Vi samlar allt skräp i sopsäckar och kör bort med släpvagn. Arbetet tar säkert inte så lång tid om många ställer upp! När allt är klart flyger, fikar (medhavd) och snackar vi - en vanlig flygdag!


Skulle vädret vara helt omöjligt har vi söndag som reservdag.

Samling vid klubbstugan på Tullingefältet LÖRDAG 23 april kl 11.00

 
OBS! Taxibanan är avspärrad vid utfarten på banan. Vi kör nu in till vårt område via den rödmarkerade vägen på bilden nedan.

F18_tiifartsväg 160405

 
På städdagen 23 april skall vi parkera innan banan (där det står ”Infartsväg” på
bilden). Bara ”arbetsfordon” får köra över till stuga/depåområde. Det är för att vi inte
skall köra sönder det ännu mycket blöta/lösa gräsområdet där.

.

23/3 2016

 

Peab har öppnat upp vårt fält för flygning. Som vi informerade om på årsmötet innebär det att den normala bilvägen fram till fältet är öppnad. Det ligger visserligen stenhögar på körvägen för att begränsa risken för buskörning, men den är helt framkomlig. Peab har begränsat vår bana till att vara ca 200 m, det vill säga sträckan från södra banänden till infartsvägen vi använder. Genom att lägga stenar och stenblock på banan mellan infartsvägen och fram till den del av banan som MC Per får använda (han har också fått begränsningar av sin disponibla yta) har Peab begränsat ytan för buskörning i avsevärd  grad.
 
Peab har även lagt upp stenhögar med jämna mellanrum på bägge sidor av vår bana för att kunna använda dem för att spärra banan vintertid. Stenhögarna ligger på gräset precis vid asfaltskanten och några är placerade i vårt depåområde. Det ligger även en stor sten på gräset  vid den södra banänden.
 
Som det nu ser ut går det att flyga, men framförallt stenhögarna vid sidan av banan och stenen vid södra banänden, ökar riskerna för haverier. Vi vill därför göra två förändringar. Det ena är att få banan förlängd med ytterligare 20 - 30 meter så att vår norra banände hamnar mitt för den stora container som vi har till förråd. Den andra förändringen gäller flyttning av de stenhögar som ligger på södra sidan om banan (depåsidan), inklusive den sten som ligger vid södra banänden, till den norra sidan eller alternativt längre in från bankanten. Vi har erbjudit oss att betala kostnaderna för det arbete detta innebär.
 
Vi har stämt träff med Craig (Peab) nästa vecka (V 13) ute på fältet, för att han ska kunna bedöma om Peab kan godta våra förändringar. Vår upplevelse är fortfarande den att Peab vill att vi ska kunna fortsätta med vår flygverksamhet, men att de är hårt pressade av de boende på området när det gäller buskörningen. Vi är ändå optimistiska när det gäller flyttningen av stenhögarna vid bankanterna, då de inte hindrar från buskörning, men kanske lite mer försiktigt optimistiska när det gäller banlängden. Vi återkommer med information på hemsidan så snart vi fått besked från Peab.
 
Det finns idag även ett förlag på en vägbom vid ungefär vid den plats där grusvägen kommer fram till banan. Den ska i sådana fall förses med ett kombinationslås som endast Mc Per, Trafikverket och vi har kombinationen till. Allt för att ytterligare försvåra för obehöriga att ta sig in på banan.
 
Vår bana var i vintras täckt med sten och vi vill  varna för att det kan ligga småsten kvar efter att stenarna tagits bort. Vi återkommer med datum för en städdag då bland annat banan ska städas.
 
Styrelsen
.

 

18/3 2016

Som tidigare sagts så har Peab fått stora bekymmer med otillåten bilkörning nattetid på Tullinge under den gånga vintern. Av den anledningen vill de göra inskränkningar av den asfaltbana som vi använder. Det handlar om avspärrningar som hindrar bilar att koma in på banan, men även eventuella avspärrningar som hindrar oss att använda hela bredden på banan. Vi för en diskussion med Peab just nu om vad som är möjligt att göra utan att vårt modellflygande skall bli alltför lídande. Peab har en välvillig inställning till oss, men måste prioritera de boende som störs av den nattliga bilkörningen. Innan vi fått klart med Peab har vi inte begärt in medlemsavgifterna för 2016 och har bara i begränsat antal betalat in avgifterna till SMFF. Vi vill avvakta tills allt är klart med Peab. Det innebär att ni riskerar att få påminnelser från SMFF, vilket är beklagligt. Så snart som vi får ett positivt besked från Peab, vilket vi hoppas på innan mars månads utgång, kommer vi att begära in medlemsavgifter och i samband med att de inbetalas görs anmälan till SMFF. På grund av att Peabs förvaltare har semester har vi tyvärr inga förväntningar på att situationen med Peab sall vara löst innan årsmötet den 21 mars, vilket gör  att informationen då blir begränsad.

.

.

18/1 2016

 

Styrelsen har varit i kontakt med PEAB med anledning av vägen som går till vårt fält är spärrad innan landningsbanan (stenblock). Vägen är spärrad på grund av en ökande buskörning på fältet. Vägen kommer att vara spärrad under vintern. När snön försvinner kommer avspärrningen tas bort. Fram till dess får de som vill flyga parkera innan avspärrningen och gå sista biten. Enligt PEAB är det ok att parkera där. PEAB beklagar att de måste spärra vägen men buskörningen har eskalerat kraftigt den sista tiden, vilket orsakat många klagomål från de boende på fältet.   

 

 

19/4 2015

Efter vintern behövdes en städdag på vår del av fältet. Det gällde att plocka upp sönderslagna delar såsom stolar, bord och dyligt. Dessutom passade vi på att städa klubbstugan. Vi samlades kl 11:00 på fältet och mycket glädjande kunde vi se att ett 20-tal medlemmar slöt upp till arbetet. Det innebar att arbetet var avklarat på några timmar. Med hjälp av ett släp så körde vi på en gång bort allt skräp så nu ser det riktigt bra ut inför flygsäsongen.

TACK alla som ställde upp !

Inne i klubbstugan finns stora mängder tidningar. vi behöver rensa upp bland dem. De som vill ha kvar tidningar ser till att spara dessa. Den 1/7 kommer vi att slänga det som är kvar av dessa tidningar. Vill du ha något så ta vara på det innan den 1/7 2015 !

 

29/4 2014:

Peab har nu ändrat sig och vill att vi även i fortsättningen åker in via Trafikverkets grind. Det har varit alltför många uppbrutna lås och buskörningar för att de skall öppna vår och "bondens grind". Koden till Trafikverkets grind finner du som vanligt under Medlems-info och Grindkod.

Iaktta stor försiktighet när du kör genom Trafikverkets område - max 20 km/h.

 

24/1 2014:

På grund av mycket buskörning på fältet har Peab beslutat att spärra av vår infart med stora stenar. Avspärrningen kommer att finnas kvar till i vår, då vägen öppnas igen. Tills vidare får vi använda Trafikverkets grind under förutsättning att vi iakttar stor försiktighet när vi kör genom Trafikverkets område - max 20 km/h. Om du som medlem vill besöka fältet så bör du känna till Trafikverkets kod så du inte blir innestängd om Trafikverket stänger sin grind. Koden finner du under Medlems-info och Grindkod.

Du måste vara inloggad för att se den ! Koden får under inga villkors vis spridas utanför klubben !!!

 

11/9 2013:

Det kommer att bli begränsingar i vårt flygande den 4-6/10. Det skall ordnas en löpartävling och de kommer att befinna sig i vårt område. 

Tävlingen sker på helgen den 5 och 6/10 och då kan vi räkna med att det inte alls går att använda våra banor. Men räkna inte heller med att det går bra att flyga hela fredagen 4/10 eftersom man då kommer att bygga upp en del som skall användas på tävlingen på vårt område.

 

26/8 2013 :

Det kommer att bli stora begränsningar i vårt flygande torsdag den 29 augusti  2013 - alltså nu på torsdag.

Det är ett filmteam som skall använda fältet för en inspelning för Norwegian.
De kommer att vara på MC Per:s och vårt område.
MC-Per har kollat med PEAB att detta är OK och han har hållit kontakt och möte med filmteamet.
Filmteamet kommer att vara där hela dagen och exakt var är lite svårt att säga men troligast är vårt område vid banänden och upp mot skogen då ljuset är det viktigaste för deras filmning. De kommer att köra dit en bajamaja som de skall använda. 
Det kommer att vara begränsat med möjlighet för oss att flygning under denna dag. Det kan till och med innebära att det inte ges möjlighet till flygning under långa delar av dagen.
 
 

 

20/4 - 2013 :

Nu är banan sopad och glas och plast borta. Det ligger lite plastbitar kvar i gräset här och var som man kan ta upp vartefter. Vägen är helt farbar och all snö har smält. Det är relativt torrt runt stugan, ingen risk att köra fast någonstans. Våren har avancerat snabbt de sista dagarna. Vi var en tre fyra stycken som sopade banan så det gick rätt fort. I övrigt verkar allt vara som vi lämnade det i höstas, stugan är helt intakt.
17/4 2013 : Det går nu hjälpligt att ta sig ut till fältet trots att det ligger mycket snö och is kvar på skogsvägen. Värst är det nog vid taxibanan inna vi når vår del av fältet. Men nu det viktigaste : Någon har slagit söder flaskor och även våra plaststolar. Det ligger kvar rester av glas och plast vid vår del av fältet. Speciellt glaset kan vara skadligt för bildäck. Glaset fanns från taxibanan och över mot vår stuga ! Ta det försiktigt innan vi hinner sopa och rensa bort skräpet !

 

20/1 - 12 : Tillfart till fältet : PEAB - Farås -har beslutat att alla infartsgrindar skall sättas igen med sten och banorna skall belamras med sten så att det inte går att åka racing.
Detta kommer innebära att vi under vintern inte kan använda vår grind för inpassering till fältet utan vi skall använda Vägverkets infart alltså före detta flygklubbens infart för att komma ned på vår väg och därmed komma till fältet.
Motioner inför årsmötet : Vi vill påminna om att motioner skall vara klubbstyrelsen till handa senast 14 dagar innan årsmötet för att de skall kunna behandlas på detta årsmöte.
Det går bra att skicka via mail till styrelsen eller post till klubbens adress som är:
Tullinge MF, Box 153, 147 23 Tumba.

 

 

2011aug08FlttAvKlubbstuga1Liten

8/8 2011: Klubbstugan är flyttad !

 

12/11: Lås bommen på skogsvägen efter varje passage !  Vi har fått klagomål på att denna bom inte är låst vilket vi i vårt avtal har lovat att det skall ske.

21/6: TREVLIG MIDSOMMAR ! Vi önskar alla modellflygare en riktigt trevlig midsommar med mycket flyg.

30/5: Ny info om pilotruta ! Pilotruta med prioritet ETT skall nu vara framför sista taxibanan, där den gamla containern stod.

För att det inte skall vara som det har varit nu i början av säsongen, att det finns flera pilotrutor och man står och flyger på fler ställen vilket är en säkerhetsrisk, så har vi bestämt att pilotruta med prioritet ETT blir framför den sista taxibanan, där den gamla containern stod (se bild ovan). Vid flygning flyttas frekvenstavlan dit och då flyttar samtliga modellflygare dit.

 Om det däremot är enbart klubbmedlemmar som vill flyga nära klubbstugan på nedre biten av asfaltbanan vid banänden mot gräsytan eller på gräsytan så är det OK så länge som ingen annan klubbmedlem föredrar pilotruta med prioritet ETT.

Det skall inte vara som det har varit tidigare, att det finns fler pilotrutor och man står och flyger på fler ställen.

3/5: Idag har klubbstugan flyttats till sin nya plats vid bana 06. Det innebär att vi nu enbart har all aktivitet i anslutning till bana 06. All flygning sker nu vid bana 06 !

Se hela flytten på: http://www.youtube.com/watch?v=Y30XxUgyt5Q

13/4: Idag har jag skottat bort snö i vallen som blockerade infarten till skogsvägen. Det gör nu att man kan använda skogsvägen för att ta sig till bana 06. Det är kvar lite snö vid nya bommen (ca. 150m) men det går bra att passera. Bana 06 är helt torr och fin. Så nu går det bra att flyga !

7/4: Trots att det de senaste dagarna varit varmgrader ligger snön fortfarande djup på tillfartsvägen. Dessutom blockerar snöhögen början av tillfartsvägen. Vi får hoppas att vädergudarna är med oss så att snön försvinner snart !

31/3: Nu när vi börjar få varma dagar finns det säkert många som vill ut och pröva sina vingar men efter den ovanligt långa och snörika vintern så ligger snön fortfarande djup på skogsvägen ut till bana 06 ! Det ligger dessutom en stor snöhög, vid halkbanan, som blockerar början av skogsvägen. Men ha tålamod - med varma dagar så smälter snön bort snart.

Skribent: Kenneth Näslund

Postadress:
Tullinge MF - Flygsport
Tullinge MF, Box 153
14723 Tumba

Kontakt:
Tel: 086072575, 0739109767
E-post: This is a mailto link...

Se all info