Hoppa till sidans innehåll

Uppdaterade Säkerhets- och Ordningsregler

25 JUN 2017 00:00
Fältregler för Tullinge Modellflygare
Mars 2019, version 1.5.1


  • Uppdaterad: 25 MAR 2019 16:01

UPPDATERAD VERSION ENLIGT TRANSPORT STYRELSENS BESLUT.

Det är varje medlems skyldighet att ta del av och följa reglerna i detta dokument ! Reglerna i sin helhet finns i pdf-format

Definitioner och förkortningar

  • SMFF=Sveriges Modellflygförbund
  • TMF=Tullinge Modellflygare
  • RC-flyg=allt motorflyg (över 500g) inkl. turbin (bränsle- och elmotorer), helikopter (el eller bränsledriven) samt ej motoriserat segelflyg
  • Kastflyg=ej motoriserat segelflyg med handstart
  • Parkflyg=Eldriven modell upp till 500g
  • Helikopter hovtingsträning=El- eller bränsledriven helikopter - endast hovring, ej normal flygning

Allmänna fältregler för flygning på Tullinge

TMF arrenderar från 2010 endast ett område i anslutning till början av bana 06.

Gräsklippning får göras vid använda depåer, start- och landningsområden SV banände 06 om inte annat meddelas från fastighetsförvaltaren.

Tillträde till flygning på fältet

För TMF medlemmar och deras gäster får in- och utfart endast ske via grind vid "Lida-vägen" (vid banände 33), vidare längs skogsväg till bana 06. Se skiss över området - se bild ovan. Grind eller bom skall låsas efter passage.

För att få flyga på Tullinge måste man vara medlem i TMF och årsavgiften till TMF och SMFF skall vara betald. Dock får medlem som betalt avgift föregående år utan att betala årets avgift flyga fram till det datum då SMFF försäkring upphör att gälla.

Medlem äger rätt att ta med gästflygare som tillfälligtvis får flyga utan att ha betalat medlemsavgift till TMF.

Modellflygare som ej innehar RC-certifikat/licens får endast flyga med instruktör. Instruktören skall ha giltligt RC-certifikat/licens för aktuell flygtillämpling.

Flygtider

Flygning får ske alla dagar 09.00 till 21.00, om ej annat meddelats. Eventuella förändringar av flygtiderna ovan, t.ex vid särskilda arrangemang, meddelas på TMF hemsida och anslås på klubbstugan.

Andra verksamheter på fältet 

MC-skolan och vägverket arrenderar 400 m av banan ned mot oss och TMF arrenderar endast 100 m. Utbildning av MC-förare ställer ibland krav på ett höghastighetsmoment som skall övas och avläggas prov på. Då kommer MC-skolan att använda även TMF del av banan för dessa övningar/prov. Då skall TMF flygare göra ett uppehåll i flygningen och ge MC-skolan utrymme för sin verksamhet. Normalt kommer utbildningsledaren och gör överenskommelse om detta med de piloter som vid tillfället är på plats.

Skribent: Lennart Åslund

Postadress:
Tullinge MF - Flygsport
Tullinge MF, Box 153
14723 Tumba

Kontakt:
Tel: 086072575, 0739109767
E-post: This is a mailto link...

Se all info